เด็กอารมณ์เสีย

เด็กอารมณ์เสีย

เวลาเด็กน้อยอารมณ์เสีย โมโห เกรี้ยวกราด พฤติกรรมที่คุณผู้ใหญ่ต้องเจอคือ ร้องไห้โวยวาย และในบางสถานการณ์เด็กน้อยก็อาจจะลงไม้ลงมือกับสิ่งของและคนรอบข้างค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่เวลาลูกน้อยโมโห แล้วคุณพ่อคุณแม่ยอมให้ลูกน้อยลงไม้ลงมือตีคุณพ่อคุณแม่...

More

“Do not attack a child as a person”

“Do not attack a child as a person”

กฎเหล็กของคุณครู คือ เราจะไม่โจมตีเด็กด้วยคําพูด ดุ ด่า ว่ากล่าวที่ตัวเด็กค่ะ คุณครูผมเปียจะยกตัวอย่างคําพูดที่โจมตีที่ตัวเด็ก (person) ให้อ่านกันค่ะ เช่น “เป็นเด็กไม่น่ารักเลยทําตัวแบบนี้” “คุณแม่พูดทําไมไม่ฟัง ทําไมดื้อแบบนี้”...

More

“Parenting Styles”

“Parenting Styles”

รูปแบบการเลี้ยงดูรูปแบบหนึ่ง ที่การศึกษาทั่วโลกลงความเห็นว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ส่งผลดีต่อเด็กมากที่สุดค่ะ นั้นก็คือ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คุณผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนี้ จะยึดหลักของทางสายกลางค่ะ คือ มีเหตุมีผล ไม่ควบคุมเด็กจนเกินไป...

More

“Parenting Styles # 2 ”

“Parenting Styles # 2 ”

อีกหนึ่งรูปแบบการเลี้ยงดู นั้นคือ การเลี้ยงดูแบบตามใจ ลักษณะเด่นของคุณผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเด็กแบบตามใจ คือ พ่ายแพ้ต่อเสียงโวยวาย ร้องไห้เอาแต่ใจของเด็กๆ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เด็กควรจะทํา แต่เมื่อเด็กร้องไห้เอาแต่ใจ คุณผู้ใหญ่ก็จะตามใจทันที...

More

“ เคารพสิทธิ ”

“ เคารพสิทธิ ”

ในครอบครัวที่มีลูกมากกว่าหนึ่งคน ความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณผู้ปกครองต้องการให้เกิดขึ้น คือ ลูกๆรักกัน ดูแลซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบ่งปันกัน หนึ่งประโยคยอดฮิตคนที่เป็นพี่คนโตมักจะได้ยิน คือ “หนูเป็นพี่หนูต้องเสียสละให้น้อง”...

More

“ เคารพสิทธิ # 2 ”

“ เคารพสิทธิ # 2 ”

เรื่องการสอนให้เด็กๆรู้จักเคารพสิทธิคนอื่น คุณผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเกิดคําถามในใจว่า แล้วจะสอนเด็กๆอย่างไร คุณครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์การแย่งของกันในเด็กๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของใช้เนื่องจากเด็กตัวน้อยๆของพวกเรานั้นยังคงมีความเป็นเด็ก...

More

“ อย่ากลัวเสียงเด็กร้องไห้ ”

“ อย่ากลัวเสียงเด็กร้องไห้ ”

เสียงร้องไห้ของเด็กน้อย เป็นเสียงที่คุณผู้ใหญ่หลายท่านกลัวมาก กลัวจนทําทุกวิธีทางที่จะทําให้เสียงร้องไห้เงียบลงเร็วที่สุด เด็กน้อยของเราก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าเสียงร้องไห้ของตนมีอํานาจต่อรอง ก็จะ...

More

เด็กอารมณ์เสีย

เด็กอารมณ์เสีย

เวลาเด็กน้อยอารมณ์เสีย โมโห เกรี้ยวกราด พฤติกรรมที่คุณผู้ใหญ่ต้องเจอคือ ร้องไห้โวยวาย และในบางสถานการณ์เด็กน้อยก็อาจจะลงไม้ลงมือกับสิ่งของและคนรอบข้างค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่เวลาลูกน้อยโมโห แล้วคุณพ่อคุณแม่ยอมให้ลูกน้อยลงไม้ลงมือตีคุณพ่อคุณแม่...

More

“Do not attack a child as a person”

“Do not attack a child as a person”

กฎเหล็กของคุณครู คือ เราจะไม่โจมตีเด็กด้วยคำพูด ดุ ด่า ว่ากล่าวที่ตัวเด็กค่ะ คุณครูผมเปียจะยกตัวอย่างคำพูดที่โจมตีที่ตัวเด็ก (person) ให้อ่านกันค่ะ เช่น “เป็นเด็กไม่น่ารักเลยทำตัวแบบนี้” “คุณแม่พูดทำไมไม่ฟัง ทำไมดื้อแบบนี้”...

More

“Parenting Styles”

“Parenting Styles”

รูปแบบการเลี้ยงดูรูปแบบหนึ่ง ที่การศึกษาทั่วโลกลงความเห็นว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ส่งผลดีต่อเด็กมากที่สุดค่ะ นั้นก็คือ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คุณผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนี้ จะยึดหลักของทางสายกลางค่ะ คือ  มีเหตุมีผล ไม่ควบคุมเด็กจนเกินไป...

More

“Parenting Styles”

“Parenting Styles”

ในแต่ละครอบครัวจะมีรูปแบบการเลี้ยงดูลูกหลานที่แตกต่างกันไป การศึกษาจากหลายๆประเทศแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเลี้ยงดู มีผลต่อตัวเด็กน้อยทั้งในแง่ พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม คุณครูอยากพูดถึงรูปแบบการเลี้ยงดูรูปแบบหนึ่ง...

More